Management touristic

Management touristic , cercetare , documentare

Dezvoltare socio- economica,  euro regiuni activitati turistice , cercetari , ipoteze de baza , reflectarea temelor de specialitate in literatura de specialitate

Industria  de profil este deosebit de complexa si presupune adoptarea unor strategii bazate pe parteneriate , actiuni de colaborare si cooperare intre un numar mare de stakeholderi , entitati publice si/sau private , companii din diverse domenii de activitate , autoritati de la diferite niveluri si membrii ai comunitatilor locale

Pot fi initiate proiecte care vizeaza interconenctarea mai multor clustere turistice regionale si transfrontaliere in cadrul unor retele de comunicare si colaborare care sa vizeze dezvoltarea turismului in regiunile de frontiera

Se pot adopta strategii integrate multi-nivel in care sa fie implicati actori economici , sociali si politici interesati in dezvoltarea fenomenului turistic la diferite nivele : regional, national ,transfrontalier

Strategiile de dezvoltare integrate de tip colaborativ pe ideea creerii de retele integrate au la baza ideea de cluster sau district industrial

Pot fi concentrari geografice de institutii si companii interconectate intr-un anumit domeniu care vor coopera pentru atingerea unor obiective

Ele pot cuprinde un grup de industrii inrudite si alte entitati importante din punct de vedere al concurentei : furnizori de imput-uri specializate si servicii sau furnizori de infrastructura specializata canale de distributie si client lateral producatori de produse complementare si catre industriile inrudite prin calificari , tehnologii sau imput-uri comune

Unele clustere includ institutii guvernamentale si alte tipuri de structuri inrudite prin calificari , tehnologii sau imputuri comune  

Metode strategice specifice sectorului turistic din perspectiva sustenabilitatii , structura cluster , dezvoltare sustenabila in turism , necesitate , strategii : lucrare la cerere pe baza de comanda

Potentiali utilizatori :  Intreprinzatori antreprenori sector turistic   , turisti

Management turistic , surse , preocupari UE , destinatii sustenabile , sistem informatic inovativ  si  un promo  :

promo.trm-europe.ro/?partener_id=4943